senior black executives depart amazon as it names new